Про що мова: 10 контекстів для слова "егалітаризм"

14.11.2018 3:53

Отже, розповідаємо, у яких ситуаціях доцільно вживати це слово.

У приватній розмові

Як на мене, то егалітаризм — це така собі утопічна ідея усунення соціальної нерівності через загальний перерозподіл майна та всіх засобів виробництва. Така собі місія Робін Гуда.

Бабусі

В основі так званого наукового комунізму, який ґрунтувався на марксисько-ленінському вченні, лежить саме егалітаризм. Прихильники егалітаризму були за зрівняльний розподіл праці і продуктів праці на основі спільної власності. Але ранні форми егалітаризму виникли ще за доби античності й середньовіччя і були пов'язані з вимогою зрівняльного перерозподілу землі.

У суперечці

- Лад в країні можна було б навести лише за умови рівного розподілу всіх ресурсів. Адже коли вся влада в руках десятка людей, то, зрозуміло, що інтереси решти, їх просто не цікавлять.

- А з іншого боку, вже давно відомо, що егалітаризм в масштабі держави призводить до нівелювання здібностей і потреб людей, гальмує економічний розвиток суспільства та сприяє створенню "казарменного комунізму".

На лекції

Концепція рівності результатів як кінцевої мети, або егалітаризм, так і не знайшла масової підтримки, хоча серед інтелектуалів вона й сповідувалася на рівні релігійних догм.

Зацікавленому

До речі, крім економічної нерівності, егалітаристи не сприймають будь-яких варіантів поділу суспільства за расовою, статевою, релігійною чи іншими ознаками

Шанувальнику літератури

У літературі егалітаризм проявляється як вчення про "масову культуру" та доступність всіх творів мистецтва максимально широкому колу читачів.

У сім'ї

В егалітарній сім'ї розподіл ролей відбувається відповідно до особистих якостей і здібностей кожного члена родини. Такі сім'ї у вихованні дітей спираються на переконання, а не на примушення.

Другу

А ти знав, що духовним стержнем економічного устрою піратського мікрокосмосу був егалітаризм? Базувався він на ідеї всезагальної рівності, заснованій на принципі рівномірного розподілу майна. Тому характерним обрядом піратських груп було прийняття клятви, у якій обов'язково оголошувалася війна всім багатіям світу.

Підлітку

Найкращим прикладом егалітарних традицій вважається американське суспільство. Оскільки серед переселенців у Північній Америці частина представників аристократів була незначною. Тобто переважну більшість складали представники середнього класу. А з підписанням декларації про незалежність, американське суспільство стало більш елітарним, походження людини не відігравало важливої ролі і в країні почала формуватися демократія.

Колезі

Як політична доктрина егалітаризм підтримує ідею, що всі люди повинні мати однакові соціальні, політичні, економічні та громадянські права. Саме економічний егалітаризм спрямований на усунення перепон економічної нерівності через перерозподіл багатств.

Читайте також: Про що мова: 10 контекстів для слова "пансексуальність"

Источник

Читайте также